Zrealizowane projekty

Zrealizowany projekt #3

Park astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Idea projektu było stworzenie miejsca, w którym można obserwować obiekty na niebie przy pomocy instrumentów astronomicznych, jakimi posługiwali się astronomowie od XVI wieku po dzisiejszy dzień.

Zrealizowany projekt #2

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie

„Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i ambulansu wraz
z wyposażeniem  dla Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie”

Operacja polegała na zakupie i wyposażeniu ambulansu medycznego, co znacznie zwiększyło mobilność i jakość usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców przez zespoły ratownictwa medycznego.

Zrealizowany projekt #1

„Zagospodarowanie terenu nabrzeża portowego we Fromborku z placem zabaw.”

Gmina Frombork

Celem operacji była poprawa atrakcyjności turystycznej Fromborka oraz jakości życia mieszkańców poprzez inwestycje w przestrzeń publiczną obszaru nadbrzeża portowego polegającego na budowie placu zabaw o profilu rybackim będącym miejscem do rekreacyjnego spędzenia wolnego czasu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.