Walne Zebranie Członków LGR Zalew Wiślany - 04.06.2024

przez LGR Zalew Wiślany

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”,

które odbędzie się w dniu 04 czerwca 2024 r. (wtorek) o godzinie 11:00 w Centrum Promocji i Edukacji (sala konferencyjna), ul. Portowa 3 w Braniewie.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie Walnego Zebrania Członków LGR „Zalew Wiślany”.

2.     Wybór Przewodniczącego Zebrania i Członków Komisji Skrutacyjnej.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Głosowanie w sprawie ustalenia jednorazowej składki dla jednostek samorządu terytorialnego

5.     Wolne głosy i wnioski.

6.     Zakończenie zebrania.

 

Jeżeli w Walnym Zebraniu Członków nie uczestniczy liczba członków, która zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu jest wystarczająca do podjęcia uchwały, to Walne Zebranie Członków może się odbyć
w drugim terminie, który może zostać wyznaczony po upływie 15 minut od pierwszego terminu. W drugim terminie Walne Zebranie Członków może się odbyć i podejmować uchwały, bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.