Budowa skatepark w Braniewie

przez LGR Zalew Wiślany

Projekt zakładał budowę skateparku o powierzchni 1273 m2 w Braniewie