SPOTKANIE INFORMACYJNE Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

przez LGR Zalew Wiślany

Dzisiaj w naszym Stowarzyszeniu gościliśmy uczniów klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie. Tematem przewodnim spotkania były zagadnienia ekologiczne,

prośrodowiskowe. A spotkanie odbyło się w związku z realizacją przez LGR „Zalew Wiślany” dwóch operacji własnych pt.: „Wzrost potencjału środowiska poprzez zadania wzmacniające wiedzę lokalnej społeczności w zakresie świadomości ekologicznej, w tym zakup sprzętu i wyposażenia dot. edukacji ekologicznej” oraz „Wzrost potencjału środowiska poprzez przybliżenie lokalnej społeczności zasad działania odnawialnych źródeł energii” dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.
Podczas spotkania rozmawialiśmy z naszymi gośćmi o tym jak: dbać o przyrodę wokół nas, o wykorzystywaniu źródeł energii odnawialnej, o inwestycjach na rzecz zwiększenia energooszczędności i mających korzystny wpływ na środowisko, o Zalewie Wiślanym, który zamieszkuje wiele gatunków zwierząt.
Dziękujemy bardzo za odwiedziny w siedzibie LGR „Zalew Wiślany” i aktywny udział uczniów w spotkaniu.