Informacja dotycząca operacji własnej 2023

przez LGR Zalew Wiślany

W związku z umieszczeniem w dniu 04.05.2023 r. na stronie internetowej LGR www.lgrzalewwislany.pl   informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, 1/2023, 2,2023, 3/2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”  informuje, że do dnia 03.06.2023 roku żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.
Operacja realizowana z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej”.